11 Μαΐου 2016

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ


ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(13/5 και ώρα 12 μμ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ:

  • ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
  • ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΟ  ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
  • ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  • ΓΕΝΙΚΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΜΗΡΙΑ
  • ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.
  • ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
  • ΕΠΙΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ  ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΣΤΗ  ΜΟΡΦΩΣΗ

Συνάδελφοι, η δήθεν «αριστερή» συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού  πέρασε στη βουλή το αντισοσιαλιστικό νομοσχέδιο- λαιμητόμο, συνεχίζει ακάθεκτη το αντιλαϊκό  έργο της, με  νέα επίθεση στις εργασιακές και μορφωτικές κατακτήσεις μας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο για την έρευνα, αλλά και στις περίφημες «19 προτάσεις» του προέδρου της επιτροπής του εθνικού διαλόγου, Λιάκου.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διάλυσης ακόμη και των στοιχειωδών μεταπολεμικών εργασιακών και μορφωτικών κατακτήσεων-σύμφωνα με τις επιταγές των επικυρίαρχων ιμπεριαλιστικών μηχανισμών  (Ο.Ο.Σ.Α-ΕΕ) και τις απαιτήσεις της εγχώριας ολιγαρχίας- η  κυβέρνηση της  λαϊκής εξαπάτησης προχωρεί στο ξεθεμελίωμα των θεμελιωδών κατακτήσεών μας.
Ø  Καταργεί  τη μείωση του διδακτικού ωραρίου  στις ειδικότητες(ΠΕΟ4 και ΠΕ19)  που είναι επιφορτισμένες με την προετοιμασία των εργαστηρίων.Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστηµών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν προβλέπεται µείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαµβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση…» ) Έτσι η κυβέρνηση περικόπτει ακόμη περισσότερο τις δαπάνες για τους διορισμούς , αποκλείοντας μια μεγάλη κατηγορία αναπληρωτών από το σχολείο.
Ø Συγχωνεύει ειδικότητες στα Ε.Π.Α.Λ και επιστημονικά αντικείμενα, δημιουργώντας «ευρύτερες ομάδες» , στη βάση της αποδόμησης του ενιαίου επιστημονικού  αντικειμένου, της περικοπής των δαπανών και της μετατροπής της γνώσης σε αποσπασματική πληροφορία.
Ø  Θεσπίζει το μεταλυκειακό έτος του βάρβαρου θεσμού της «ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»,   μέσω του οποίου μεταφέρει τα εργαστήρια από το δημόσιο σχολείο(ΕΠΑΛ) στον Ο.Α.Ε.Δ , δηλ στο τοπίο της αγοράς («εργαστηριακά μαθήματα επτά ωρών..»).
Ø  Με το έτος της «Μαθητείας» προσφέρει  τους μαθητές ως φτηνό εργατικό προσωπικό στις διάφορες επιχειρήσεις ,που όχι μόνο θα απολαμβάνουν αμισθί την εργασία των μαθητευομένων, αλλά επιπλέον θα επιδοτούνται μέσω του Ε.Σ.Π.Α για το… θεάρεστο έργο  της εκμετάλλευσης των μαθητευομένων, οι οποίοι θα αμείβονται από τα κονδύλια του Ο.Α.Ε.Δ στο 75% του κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη(!).Η όλη αυτή…δουλεία της μαθητείας θα επιβραβεύεται με μια βεβαίωση(!) καταρτισιμότητας. (το «Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας,   ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα…. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας…. καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διοικητική διαχείριση της μαθητείας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ… Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτώντων και  η παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου»)
Ø  Εδραιώνεται σταδιακά  το καθεστώς της κατάργησης της οργανικής θέσης, σταθερής και μόνιμης εργασίας, (Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, , γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης, και σε σχολικές μονάδες».
Ø  Θεσπίζεται η διαρκής μετακίνηση των εκπαιδευτικών σε Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-ΕΠΑΛΗ συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου ..γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός»)
Ø  Επιβάλλεται το καθεστώς της διαθεσιμότητας για την επαγγελαμτική εκπαίδευση  ΔΙΕΚΕκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να δια- τίθενται για τη συµπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευτικές µονάδες Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ…. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται»)

Όλη αυτή η αντιλαϊκή καταιγίδα συμπληρώνεται  από τις αντιδραστικές «19 προτάσεις Λιάκου», βάσει των οποίων:
Ø  Κάθε σχολείο μετατρέπεται σε αυτοδιαχειριζόμενη μονάδα, με δικούς του στόχους(!) (Κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει τη δική του φυσιογνωμία, τις δικές του παραδόσεις, ετήσιους στόχους και να εμφυσήσει στους μαθητές έναν «πατριωτισμό του σχολείου»).
Ø  Προβλέπεται η ακόμη πιο αντιδραστική αλλαγή της δομής του σχολείου, που θα υπάγεται στους δήμους και θα χρηματοδοτείται από τους γονείς, λειτουργώντας με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.( «Μελέτη για την αναμόρφωση της οργανωτικής δομής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης… Άμεση συνεργασία φορέων (σχολείο - σύμβουλοι - κοινότητα – δήμοι … Ενδυνάμωση της γονικής εμπλοκής)».
Ø  Συγχωνεύονται ειδικότητες , στη βάση της προώθησης της κατακερματισμένης πληροφορίας και της εξοικονόμησης πόρων(«ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα… Καθιέρωση ολοκληρωμένου προγράμματος Ευέλικτης Εβδομάδας»).
Ø  Πρόταση για τεταρτάξιο Γυμνάσιο και Διετές Λύκειο …για τους λίγους και εκλεκτούς, στη βάση της ακόμη πιο ασφυκτικής ταξικής δομής της εκπαίδευσης και της μορφωτικής απόρριψης των πολλών και φτωχών.

Με δεδομένη μάλιστα την κατάργηση , στην ουσία, του ολοήμερου δημοτικού και των περισσότερων νηπιαγωγείων(25 παιδιά  για την οργανική θέση του νηπιαγωγού), γίνεται φανερό ότι η αντιλαϊκή λαίλαπα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.