8 Μαΐου 2009

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων

Αποτελέσματα εκλογών (7 Μαΐου) για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.2009

Ποσοστό (%)

2007

Ποσοστό (%)

Ποσοστιαία Διαφορά 2007 - 2009

ΠΑΣΚ

703

45,35

550

36,96

8,39

ΔΑΚΕ

145

9,35

203

13,64

-4,29

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

124

8,00

105

7,06

0,94

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

398

25,68

497

33,40

-7,72

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

132

8,52

93

6,25

2,27

ΚΙΝΗΣΕΙΣ

48

3,10

40

2,69

0,41

Σύνολο

1550

100

1488

100


Οι έδρες βάση συμμετοχής είναι 16 και μοιράζονται ως εξής:

  • ΠΑΣΚ (7)
  • Προοπτική (4)
  • Παρεμβάσεις (2)
  • ΔΑΚΕ (2)
  • ΕΣΑΚ-ΔΕΕ (1)

Παραθέτουμε τον ίδιο πίνακα και σε μορφή pdf:

Αποτελέσματα εκλογών ΟΛΜΕ 2009 (Ν. Ηρακλείου)