20 Οκτωβρίου 2009

Προγραμματισμός της ύλης

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ … «ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ» ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνάδελφοι, μέσα στη δίνη της Κρίσης της Καπιταλιστικής οικονομίας, της Αδιοριστίας, της Ελαστικής Απασχόλησης, της εργασιακής σκλαβιάς της Ωρομισθίας και γενικώς της περικοπής των δαπανών για την παιδεία και συνολικότερα για τους βασικούς τομείς του κοινωνικού κράτους, η διοίκηση του ΥΠΕΠΘ έρχεται –με την εγκύκλιο του προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου- να…προκαλέσει και τη νοημοσύνη μας, καλώντας μας στην ουσία να…συντάξουμε «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΣ!», με τη μορφή του…προγραμματισμού των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων και με στόχο δήθεν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Στην πραγματικότητα, η εν λόγω εγκύκλιος-που έχει την υπογραφή του προηγούμενου υπουργού και την αποδοχή της νυν υπουργού- αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε η στυγνή διαδικασία της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ να εδραιωθεί σε ένα ήδη διαμορφωμένο στους συλλόγους κλίμα πειθάρχησης, το οποίο με τη σειρά του θα θεμελιώνεται στο άλλοθι της «ομαλής λειτουργίας» του σχολείου, την ίδια στιγμή που:

 • Συρρικνώνονται τραγικά οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την παιδεία (2,75% του ΑΕΠ)

 • Πολλαπλασιάζονται τα λειτουργικά κενά και στα περισσότερα σχολεία είναι αδύνατη η διδασκαλία του βασικού κορμού των μαθημάτων.

 • Περικόπτονται τα κονδύλια για τους αναγκαίους διορισμούς των μονίμων εκπαιδευτικών.

 • Ελαστικοποιούνται ακόμα περισσότερο οι εργασιακές σχέσεις, με τη μετατροπή και αυτών ακόμα των συμβάσεων της Αναπλήρωσης σε συμβάσεις ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ, εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας.

 • Καταργούνται και οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις σεβασμού του επιστημονικού και διδακτικού έργου, με τις αναθέσεις πολλών ωρών των μαθημάτων άλλης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς (πχ ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας στους συναδέλφους της Αγγλικής ή Γαλλικής φιλολογίας κλπ), στη βάση της περικοπής των δαπανών.

 • Εξισώνονται τα πτυχία των συναδέλφων, που είναι ειδικευμένοι στην επιστήμη της Πληροφορικής με…τις πιστοποιήσεις! της επαρκούς χρήσης των Η/Υ.

 • Είναι προφανείς οι ελλείψεις στον εργαστηριακό εξοπλισμό και συνολικότερα την υλικο-τεχνική υποδομή των σχολείων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι πρόδηλο ότι οι κατευθύνσεις της εγκυκλίου για ..Προγραμματισμό !!του εκπαιδευτικού έργου, στα πλαίσια του συλλόγου και με την ευθύνη του ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!!- ο οποίος θα ασκεί διοικητικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό έλεγχο- στην πραγματικότητα αφορούν στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου πειθάρχησης στους συλλόγους διδασκόντων, στα πλαίσια του οποίου:

 • Οι ευθύνες για τη δυσλειτουργία του σχολείου λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων κονδυλίων θα βαραίνουν τους εκπαιδευτικούς.

 • Ο διευθυντής από πρόεδρος και ισότιμο μέλος του συλλόγου διδασκόντων αποκτά τη θέση του «επόπτη εργασίας», δηλ του ελεγκτή που θα επιτηρεί και θα ..καταγράφει σε εκθέσεις.. «τις εκτιμήσεις»!! του για την πορεία του εκπαιδευτικού έργου.. .Μετατρέπεται επομένως σε βασικό παράγοντα της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» των υφισταμένων του, όπως προβλέπουν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι για την «Αξιολόγηση»-Κατηγοριοποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

 • Ο Σχολικός σύμβουλος σταδιακά…εξοπλίζεται με όλες εκείνες… τις ελεγκτικές αρμοδιότητες (προΐσταται της διαδικασίας, εποπτεύει και ελέγχει τους συναδέλφους, συγκεντρώνει τις εκθέσεις που συντάσσονται κλπ), που προβλέπονται από την αντιλαϊκή νομοθεσία και τον κατοχυρώνουν ως επιθεωρητή.

 • Η ενότητα, η ισοτιμία και οι δημοκρατικές κατακτήσεις του συλλόγου διδασκόντων απειλούνται, με τη σύνταξη στην πραγματικότητα «εκθέσεων αυτο-αξιολόγησης», που θα παγιώνουν το κλίμα της εξατομίκευσης των προβλημάτων και των ευθυνών, το οποίο-με τη σειρά του-αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή της χειραγώγησης και της αρχής της σύνδεσης του μισθού με την «απόδοση».

Αξίζει μάλιστα να τονίσουμε ότι στην εν λόγω εγκύκλιο έχει κεντρική θέση και η αναφορά στα…ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα οποία ..αναδεικνύονται ως ύψιστη λειτουργία του σχολείου!!, την ίδια στιγμή που διαδραματίζουν το ρόλο της συγκάλυψης της πολιτιστικής νέκρας, που επιτάσσει το σκληρά ταξικό, εξεταστικο-κεντρικό μοντέλο στο σύγχρονο σχολείο της πληροφοριοποίησης της γνώσης και της σύνδεσης με τις επιχειρηματικές ανάγκες.

Στην ίδια βάση του αποπροσανατολισμού της συνείδησης των συναδέλφων, αντιμετωπίζεται και το ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ! των χαμένων ωρών», αφού εκ των προτέρων καλούνται οι σύλλογοι να προγραμματίσουν…τα αντιπαιδαγωγικά μέσα!! συγκάλυψης των μαθησιακών κενών, που η ίδια η ταξική δομή του σχολείου και η αντιλαϊκή πολιτική δημιουργεί.

Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε τους συναδέλφους:

 • ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.

 • ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ.


Το παραπάνω κείμενο σε μορφή pdf:
Προγραμματισμός της Ύλης