2 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»  • ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
  •  ΚΑΜΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤEΧΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. 
  • ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην εφαρμογή του αντιδραστικού, αντιεκπαιδευτικού θεσμού της μαθητείας, που υλοποιεί τις αρχές της «δια βίου μάθησης», όπως επιτάσσουν οι αντιλαϊκές συνθήκες της ΕΕ και οι κατευθύνσεις του Ο.Ο.Σ.Α,  με στόχο τη   συρρίκνωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης , την προσφορά  φτηνών εργατικών χεριών στις επιχειρήσεις , την κατάργησης της μόνιμης και σταθερής εργασίας των συναδέλφων και τη γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχολισιμότητας.
Η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για λειτουργία του τέταρτου έτους της μαθητείας των ΕΠΑΛ  αποτελεί την απαρχή της διάλυσης  της δημόσιας τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Γιατί η ΜΑΘΗΤΕΙΑ συμπορεύεται και παρακολουθεί τις επιχειρηματικές απαιτήσεις  της κερδοφορίας, εισάγοντας το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης στη λειτουργία των τομέων  της ειδίκευσης και  εδραιώνοντας  τις  ελαστικές μορφές απασχολισιμότητας,  ενώ μετατρέπει τον εκπαιδευτικό σε ..εκπαιδευτή  και  επόπτη της ευτελούς αμοιβής των μαθητευομένων.
Στη βάση αυτή , μέσω του αντιεκπαιδευτικού θεσμού της μαθητείας ξεθεμελιώνονται οι  στοιχειώδεις μορφωτικές  και εργασιακές κατακτήσεις  και αναγνωρίζονται τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ως βάση λειτουργίας της τεχνικο-επαγγeλματικής εκπαίδευσης, κατά τα πρότυπα των σχολών καταρτισιμότητας του Ο.Α.Ε.Δ.
Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε τους συναδέλφους να ΑΡΝΗΘΟΥΝ  τη λειτουργία του θεσμού της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ που ακυρώνει την εκπαιδευτική λειτουργία, μετατρέποντάς την σε καταρτισιμότητα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων  και παγιώνει τις ελαστικές μορφές  απασχόλησης, εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο σταδιακής κατάργησης   βασικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.


  • ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ «ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ».
  • ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.
  • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝAΔΕΛΦΩΝ-ΚΑΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
  • ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ