1 Δεκεμβρίου 2009

Κάλεσμα στην Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 3 Δεκέμβρη 2009

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (3-12) ΣΤΟ 3
o ΛΥΚΕΙΟ (7μμ)

Συνάδελφοι, πενήντα μέρες, μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, η νέα Υπουργός εξαγγέλλει την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ των συναδέλφων μας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων, δηλώνοντας στυγνά ότι στο εξής θα επιλέγονται μόνο από τη λίστα των επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π όσοι θα κρίνονται κάθε φορά ..απαραίτητοι για.. το «νέο!» σχολείο της αγοράς, στέλνοντας έτσι στον καιάδα της ανεργίας και της περιθωριοποίησης τους Ελαστικοποιημένους και αδιόριστους συναδέλφους μας.

Την ίδια στιγμή, η αντιλαϊκή εισοδηματική πολιτική της λιτότητας επιβάλλει τη συρρίκνωση των αποδοχών μας, ενώ τα κέντρα της Ιμπεριαλιστικής Ε.Ε- στα οποία πειθήνια υπακούει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- απαιτούν ακόμα και την κατάργηση του 13ου μισθού, φορτώνοντας τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στο ήδη ισχνό εισόδημα της χαμηλής υπαλληλίας.

Το χάρτη της αντιλαϊκής πολιτικής έρχεται να συμπληρώσει η νέα ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, όπως υπαγορεύεται (και υιοθετείται από την κυβέρνηση και τους συμμάχους της) από τη αντιδραστική συνθήκη της Λισσαβόνας και τη νέα αντιλαϊκή Μεταρρυθμιστική συνθήκη. Η νέα επέλαση στα ασφαλιστικά δικαιώματα οδηγεί στη δραματική μείωση της κύριας σύνταξης(θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της τελευταίας 10ετίας), στην αύξηση (από 5 έως 15 χρόνια) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στην πλήρη κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης και στη μετατροπή του Κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος σε ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ, δηλ σε πλήρως Ιδωτικοποιημένο.

Η στυγνή αυτή επίθεση στα δικαιώματά μας συμπορεύεται με την ανατροπή και των υπολειμμάτων των κατακτήσεών μας στην Εκπαίδευση. Γιατί η Κυβέρνηση έχει ως κεντρικό της στόχο τη δόμηση του «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ»-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, την υπαγωγή δηλ του σχολείου στην Τ.Αυτοδιοίκηση, επιδιώκοντας:


  • Την άρση της μονιμότητας και τη Γενίκευση των Ελαστικών μορφών Απασχολισιμότητας

  • Την Απαλλαγή του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ευτελές ποσό για την παιδεία και την επιβολή Ανταποδοτικών τελών από τους Δήμους για τη λειτουργία των σχολείων.

  • Τη Μορφωτική Κατηγοριοποίηση των σχολείων(δηλ την εντονότερη ταξική δόμησή τους), με τη διαμόρφωση «τοπικών αναλυτικών προγραμμάτων»


Αυτή η Επέλαση στις θεμελιώδεις κατακτήσεις μας έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωση της «φιλολαϊκής!!»κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στα ληστρικά αιτήματα του κεφαλαίου και να αναδείξει την αναγκαιότητα της Μετωπικής Λαϊκής Πάλης.


ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, που:

  • Πετάει έξω από την εκπαίδευση τους Αναπληρωτές και τους Ωρομισθίους.

  • Ακυρώνει την προϋπηρεσία των Ελαστικοποιημένων συναδέλφων μας.

  • Καταργεί τη δυνατότητα του διορισμού στο σχολείο, παραπέμποντας τους αδιόριστους σε συνεχείς «διαγωνισμούς» του ΑΣΕΠ


ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ:

  • Κατάργηση της Ελαστικής Απασχόλησης και του Α.Σ.Ε.Π.

  • Μαζικούς Διορισμούς μονίμων Εκπαιδευτικών από την επετηρίδα και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο πτυχίο.

  • Μονιμοποίηση όλων των Ελαστικώς Απασχολούμενων συναδέλφων μας.

ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.

ΜΕ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΗ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


Το παραπάνω κείμενο σε μορφή pdf:
Κάλεσμα στην Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 3 Δεκέμβρη 2009